Днес повече от всякога, вниманието е насочено към сигурността на личните данни и сигурността, която устройствата, които използваме, могат да ни предложат. След многобройните скандали за изтичане на данни през изминалата година, Google взе решение да подобри контрола на потребителите над собствените им данни.

В резултат на това се очаква през следващите седмици компанията да започне премахването на всички приложения, които искат достъп досъобщения и информация от регистрите на повикванията от потребителите на Play Store.

Това ограничение беше обявено за първи път през октомври миналата година, като на разработчиците бяха дадени 90 дни да преразгледат исканията си за разрешения в приложенията.

Facebook от своя страна, също издаде предупреждение към

разработчиците, използващи инструмента за логване без парола, да направят съответните промени, така че да са в съответствие с новата политика на Google. Така разработчиците могат да изпратят формуляр за декларация за разрешения, за да позволят по-нататъшен преглед от Google.

Android също стриктно спазва изискванията и вече отхвърля някои искания от програмисти. Отказ получават и приложенията, създадени за SMS/MMS функциите и вече са извадени от каталога с приложения.