Изключително съм доволна за своевременната ви помощ за моя Samsung A5, почти загинал без вас.
Прецизност и отлични комуникации с клиентите, това открих в сервиза ви!
Благодаря.